03

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szolgálat
1126 Budapest, Királyhágó u. 18.
1537 Budapest, Pf. 453/404.
Telefon: 488-7924, fax: 201-8716
gesz@gesz12.hu

Hegyvidéki Önkormányzat

Rólunk

Honlapra2._006Üdvözöljük a Gazdasági Ellátó Szolgálat honlapján.


A GESZ alaptevékenységei:

A hatáskörébe utalt önállóan működő költségvetési intézmények (Óvodák, Iskolák, Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, Hegyvidéki Lapkiadó, Bölcsődék, Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltató Központ, Családsegítő Központ, Fejlesztő Napközi Otthon, Normafa Park Fenntartó és Üzeltető Intézmény) pénzügyi-, ­számviteli,- gazdasági, munkaügyi és illetmény számfejtési feladatait végzi, beleértve a könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeket is, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok üzemeltetési feladatai, külön szolgáltatási szerződések kötése, a bérleti szerződések megkötésének joga nélkül. A felmondási jog gyakorlása, peres és peren kívüli eljárásban. Átruházott jogkörben a bérbeadói jogok gyakorlása, bérbeadói kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése. Az önkormányzati tulajdoni viszonyból eredő közös költség stb. teljesítése illetve azok beszedése.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az Önkormányzat illetékességi területén lévő, az önkormányzat tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése, a működtetéssel összefüggő személyi feltételek biztosítása. 

Ügyfélfogadás


 

 

 

 

Lakossági (üzemeltetési csoport)

 

Intézményi

 

 

 

 

 

 

Hétfő

13.00-17.30

 

 

Hétfő

8.45-12.00

Szerda

8.00-16.00

 

 

Kedd

8.45-14.00

Péntek

8.00-12.00

 

 

Csütörtök

8.45-14.00

 

 

 

 

 

 


Pénztári Ügyfélfogadás

 

 

 

Intézményi pénztár

 

 

Önkorm. segély pénztár

 

 

 

 

 

 

Hétfő

8.45-12.00

 

 

Hétfő

12.30-15.00

Kedd

8.45-14.00

 

 

Szerda

9.00-15.00

Csütörtök

8.45-14.00

 

 


 

 

 

 

 

 

A pénztár minden nap 12:30-13:00-ig zárva tart.

 

 
 

© 2012 Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata
Gazdasági Ellátó Szolgálat