04

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szolgálat
1126 Budapest, Királyhágó u. 18.
1537 Budapest, Pf. 453/404.
Telefon: 488-7924, fax: 201-8716
gesz@gesz12.hu

Hegyvidéki Önkormányzat

Közbeszerzési dokumentumok


Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kbt. 115.§ (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők kilétéről az ajánlattételi határidőig nem adható tájékoztatás.


A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában és/vagy üzemeltetése alatt álló intézmények karbantartási és hibaelhárítási feladatainak ellátása2018-as dokumentumok:


Ajánlattételi felhívás


Közbeszerzési dokumentumok


Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők


Bontási jegyzőkönyv


2017-es dokumentumok:


Ajánlattételi felhívás

Közbeszerzési dokumentumok: 1, 2
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők neve és címe
Bontási jegyzőkönyv
Bontási jegyzőkönyv elkésett ajánlatról

© 2012 Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata
Gazdasági Ellátó Szolgálat